Z Anglikami o Zabrzu

20.07.2007

W Urzędzie Miejskim, 20 lipca, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta oraz Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Centrum Organizacji Pozarządowych z delegacją reprezentującą angielskie miasto Rotherham. Dzień wcześniej Roger Stone, przewodniczący Rady Gminy oraz prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podpisali list intencyjny o wzajemnej współpracy.

Piątkowe spotkanie miało natomiast na celu wymianę doświadczeń z zakresu rewitalizacji obiektów i obszarów poprzemysłowych, pomocy społecznej, edukacji, sportu oraz skutecznego zwalczania bezrobocia.

Warto podkreślić, że Rotherham i Zabrze to miasta o podobnej przeszłości. W Rotherham funkcjonowało niegdyś 16 kopalń, a obecnie już tylko jedna. Proces przemian urbanistycznych i restrukturyzacji przedsiębiorstw władze miasta mają za sobą. Angielscy goście zadeklarowali więc, że chętnie podzielą się zdobytą wówczas wiedzą, aby zabrzanie mogli uczyć się na cudzych, a nie własnych błędach.