Współpraca z Rotherham

19.07.2007

List intencyjny o współpracy między Zabrzem a angielskim miastem Rotherham podpisali 19 lipca prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz Roger Stone przewodniczący Rady Gminy Rotherham.

Dokument zakłada rozpoczęcie współdziałania oraz wymiany doświadczeń m.in. z zakresu inwestycji, promocji przedsiębiorczości, wymiany handlowej oraz rekultywacji obiektów i obszarów poprzemysłowych.

– Przekształcając nasze miasto powinniśmy wykorzystywać najlepsze i sprawdzone wzorce  – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

– Byliśmy kiedyś miastem węgla i stali. Musieliśmy przebudować całą strukturę gospodarczą. Możemy wskazać co konkretnie zrobiliśmy – dodał Roger Stone.

Uroczystość odbywającą się na terenie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO poprzedziły prezentacje multimedialne różnorodnych projektów biznesowych i społecznych realizowanych obecnie w Wielkiej Brytanii.

zdj_cia_16.04.2007_051.jpg