Patent dla Weterana

19.07.2007

Pan Jan Lisowski otrzymał dziś z rąk prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

Dokument nr 46994 informuje, że "w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza się, że Pan Jan Lisowski w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnił żołnierską powinność i uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny".

Mieszkaniec Zabrza od szesnastego roku życia był członkiem AK. Jak podkreśla obecnie, w czasie wojny był to nie tylko obowiązek, ale i zaszczyt. W 1946 roku został aresztowany i, dzięki metryce sfałszowanej przez ojca, osądzony jako osoba nieletnia. Mimo to został skazany na 10 lat pozbawienia wolności i wywieziony na Syberię.

– W Irkucku tylko jedno utrzymywało mnie przy życiu: wiara w to, że wrócę do Ojczyzny. Tylko dzięki niej miałem wystarczająco dużo sił, by przetrwać ten trudny czas – wspominał dziś Jan Lisowski.

IMG_2902.jpg