Kościoły pełne arii

19.07.2007

Przez kilka dni przebywali na Śląsku członkowie niemieckiego chóru kameralnego tonArt z Kolonii i Trewiru. Goście koncertowali w odrestaurowanym Pałacu Ballestremów w podgliwickich Pławniowicach, gdzie mieli swoją tymczasową siedzibę,  ale wystąpili również w Zabrzu, m.in. kościele pw. św. Józefa oraz w kościołach na Helence i w Rokitnicy.

Dwudziestopięcioosobowy chór mieszany kierowany przez Michaela Reifa, w skład którego wchodzą zarówno zawodowi śpiewacy, jak i amatorzy, przyjechał do Polski po raz pierwszy. Organizatorami wizyty byli przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Rokitnicy Stanisława Mikulak oraz mieszkający w Trewirze Martin Burczyk.

Podczas pobytu w Zabrzu niemieccy chórzyści zwiedzili miasto, w tym m.in. kopalnię „Guido”, gdzie krótki popis swoich możliwości dali w… windzie zjeżdżającej pod ziemię.  Podczas pobytu w Polsce znaleźli również czas, by obejrzeć Kraków i Częstochowę.

W koncercie w Pławniowicach uczestniczyła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

koncert_1.jpg