Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych

13.07.2007

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje, że do 30 września 2007 roku działać będzie „Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych”, który zlokalizowany został w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i obsługiwany jest przez specjalistów Polskiej Organizacji Turystycznej.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest troska o wzrost bezpieczeństwa turystów zagranicznych przebywających na terytorium RP, jak również poprawa wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

Realizacja projektu polega na udostępnieniu w godzinach 10.00 do 22.00 dwóch linii telefonicznych, na które turyści zagraniczni mogą zgłaszać informacje o przestępstwach oraz zagrożeniach, w których uczestniczyli na terytorium Polski.

Udostępnione dla turystów zagranicznych numery to:

1. Linia bezpłatna o numerze 0 800 200 300, przeznaczona do obsługi połączeń z sieci stacjonarnej.

2. Linia o numerze 0 608 599 999, płatna zgodnie z taryfą operatora, przeznaczona do obsługi połączeń z sieci komórkowych.

Dyżur przy obsłudze „Telefonu bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych” polega na udzieleniu pomocy obcokrajowcom, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej wsparcia ze strony Policji. Infolinia może być przydatna terenowym jednostkom Policji w sytuacji wstępnego kontaktu lub poinformowania turystów, z którymi ze względu na bariery językowe kontakt jest utrudniony.

Osoby obsługujące infolinię posługującą  się biegle językami: angielskim, niemieckim i rosyjskim. W przypadku odebrania telefonu od obcokrajowca w rozmowie z nim ustalone zostaną między innymi okoliczności zaistniałego zdarzenia oraz miejsca przebywania zgłaszającego turysty. Osoba odbierająca zgłoszenie utrzymuje stały kontakt z Komendą Główną Policji za pomocą „szybkiego łącza”, które pozwala na przekazanie uzyskanych  informacji o zaistniałych zdarzeniach do dyżurnego KG Policji, który z kolei przekazuje informacje dyżurnemu właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Policji w celu podjęcia działań.

Polska Organizacja Turystyczna wydała ulotki informacyjne, promujące „Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych”, które rozpowszechniane są przez ośrodki krajowe i zagraniczne POT, konsulaty i ambasady RP oraz organizacje międzynarodowe i firmy zagraniczne jako linie pomocne dla turystów zagranicznych przebywających w Polsce.