Mecze Polonii Bytom w Zabrzu

13.07.2007

Oświadczenie dotyczące zgody miasta Zabrza na rozgrywanie meczów Polonii Bytom na stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu przy ulicy Roosevelta:
Miasto Zabrze wyraża podziw dla piłkarzy, działaczy i kibiców Polonii Bytom za ich determinację, pracę i upór, które doprowadziły do historycznego awansu drużyny do Orange Ekstraklasy S. A. Cieszy nas, że stopniowo śląska piłka nożna odbudowuje swoją dawną potęgę. Podjęliśmy szereg działań i starań, by ułatwić otrzymanie licencji na grę w ekstraklasie piłkarskiej przez zasłużony klub z sąsiedniego miasta.

W dniu 29 czerwca 2007 roku udałem się na spotkanie z prezydentem Bytomia panem Piotrem Kojem, którego tematem było m.in. udostępnienie stadionu w Zabrzu dla potrzeb Polonii Bytom. Wyraziłem gotowość władz Zabrza do współpracy w tym zakresie, w szczególności przedstawiłem orientacyjne koszty, poprosiłem o szczegółowy terminarz oraz wyjaśniłem, że taka decyzja prezydenta Zabrza będzie wymagała szeregu konsultacji wszystkich zainteresowanych środowisk i instytucji  w mieście. Stwierdziłem wówczas także, że wydaje mi się celowe podjęcie prób przełożenia spotkań mających się odbyć na obiekcie Polonii w rundzie jesiennej, na stadiony rywali. Wyznaczyłem do prowadzenie rozmów w imieniu władz miasta prezesa MOSiR S.A. – zarządcę obiektu, Włodzimierza Mikodę.

W tym samym dniu poinformowałem o naszej rozmowie przedstawicieli zabrzańskiej policji, prezesa Górnika Zabrze oraz prezesa zabrzańskiego MOSiR-u.

Z informacji prasowych wynikało, że przedstawiciele Polonii Bytom prowadzą rozmowy z władzami Opola. Równocześnie nie podejmowano rozmów z prezesem MOSiR-u Włodzimierzem Mikodą.

W dniu 10 lipca 2007 roku do MOSiR-u wpłynęło pismo z prośbą o wynajęcie stadionu Górnika Zabrze na siedem spotkań piłkarskich, tj. od 27 lipca do 25 listopada br.

W tym samym dniu prezes MOSiR-u zwrócił się do Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu podinsp. Romana Rabsztyna z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. W piśmie z dnia 12 lipca 2007 roku czytamy m.in.:

”(…) W sytuacji rozgrywania meczów przez Polonię Bytom na obiekcie Górnika Zabrze należy wziąć pod uwagę, że kibice obydwu drużyn są mocno zantagonizowani i samo pojawienie się informacji o możliwości rozgrywania meczów na zabrzańskim obiekcie wywołało zapowiedzi wystąpienia ekscesów przez miejscowych pseudokibiców. Fakt ten stanowi dodatkowy element, który uzasadnia traktowanie wszystkich ewentualnych spotkań jako imprez o podwyższonym ryzyku. (…)

Ustawa o organizowaniu imprez masowych wskazuje termin przedłożenia dokumentów umożliwiających wydanie opinii przez Komendanta Miejskiej Policji. W kontekście dołączonego pisma terminarza rozgrywek należy stwierdzić, iż został on już znacznie przekroczony (…)”

12 lipca odbyło się w siedzibie Górnika Zabrze spotkanie przedstawicieli władz miasta, prezesa Górnika Zabrze S.S.A., oraz przedstawicieli stowarzyszenia „Klubu sympatyków Górnika Zabrze w Zabrzu”. W piśmie tego stowarzyszenia z dnia 13.07.2007 roku czytamy m.in.:

”Stowarzyszenie (…) pragnie przedstawić swoją negatywną opinię (…). Niestety istnieją poważne obawy, że służby porządkowe na stadionie jak i poza nim nie podołają zadaniu utrzymania porządku, co może spowodować, że zostanie zamknięty stadion Górnika, co w konsekwencji uniemożliwi oglądanie meczów z udziałem Górnika Zabrze jego kibicom (…)” (całe oświadczenie – www.stowarzyszenie.net).

12 lipca o godz. 18.00. podczas spotkania z prezesem MOSiR-u w Zabrzu Włodzimierzem Mikodą zwróciłem się z prośbą o podanie zagrożeń dla stanu murawy w przypadku wyrażenia zgody na rozgrywanie meczów na płycie boiska przy ulicy Roosevelta przez Polonię Bytom.

W piśmie z dnia 13 lipca 2007 roku zwraca on uwagę, że ewentualne wyrażenie zgody może naruszyć warunki gwarancyjne płyty głównej, przez przekroczenie dopuszczalnego czasookresu korzystania z niej w tygodniu.

W kontekście otrzymanych opinii podjąłem następującą decyzję:

Wyrażę zgodę na oficjalne zgłoszenie stadionu Górnika Zabrze jako obiektu, na którym może w rundzie jesiennej rozgrywać mecze Polonia Bytom, co jest wymogiem licencyjnym, pod warunkiem, że wszystkie mecze Polonii Bytom w rundzie jesiennej zostaną przełożone na stadiony rywali. Będzie to wymagało zgody wszystkich zainteresowanych klubów. Równocześnie informuję, że taką zgodę wyraził już m.in. Górnik Zabrze.

W naszym przekonaniu pozwoli to klubowi spełnić wymogi licencyjne, a równocześnie nie dopuści do rozgrywania meczów Polonii Bytom jako gospodarza w Zabrzu – stwarzałoby to bowiem realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w mieście.

Informację przekazano 12 lipca przedstawicielom Polonii Bytom, a 13 lipca władzom Bytomia.

Krzysztof Lewandowski

zastępca prezydenta Zabrza