Europejskie projekty w przedszkolu

13.07.2007

Do najbliższego poniedziałku, 16 lipca, zabrzańskie Przedszkole Miejskie nr 3 gościć będzie nauczycieli z Hiszpanii.

Goście przebywają w Polsce w ramach projektu unijnego „Środowisko naturalne w różnych krajach”, realizowanego przez zabrzańską placówkę. Jego pomysłodawcą i równocześnie koordynatorem projektów europejskich w zakresie współpracy szkół i przedszkoli jest dyrektor placówki, Ludomira Borys-Paradysz. Warto podkreślić, że obecnie na terenie przedszkola realizowane są cztery projekty unijne, w ramach których nawiązano współpracę z przedszkolami z Niemiec („Skarby kraju, skarby regionu”), Włoch („Daleko, @le blisko – mali Europejczycy poznają się” oraz „Tolerancja w oczach dziecka”) i Hiszpanii. Projekty te mają różną tematykę, która ustalana jest w zależności od potrzeb i oczekiwań partnerów.

W ramach projektu „Środowisko naturalne w różnych krajach” równolegle niemal w Hiszpanii i Zabrzu prowadzone są wspólne zajęcia tematyczne, dzięki którym dzieci poznają m.in. szczegóły dotyczące przyrody i geografii obu państw. Niezbędne informacje oraz krótkie prezentacje przesyłane są między partnerami drogą mailową.

W trakcie pobytu w Zabrzu goście z Hiszpanii przyglądali się działalności przedszkola pod kątem metod pracy i odwiedzali zabrzańskie placówki oświatowe.

– Dzięki realizacji projektów doświadczenia dorosłych wzbogacają dzieci. Nasi wychowankowie uczą się przez doświadczenie. Okazuje się, że np. możliwość porównywania ogródków przedszkolnych daje doskonałe podstawy do nauki nie tylko biologii czy przyrody, ale i elementów geografii, a nawet języków obcych – tłumaczy Ludomira Borys-Paradysz.

Obecnie zabrzańskie przedszkole przygotowuje kolejny projekt – tym razem z placówkami z Belgii i Hiszpanii.