Rozstrzygnięcie konkursu

12.07.2007

Rozstrzygnięto II etap otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2007 r. 

Do konkursu zgłoszono 9 wniosków, z których jeden nie uzyskał akceptacji. Na wsparcie realizacji zadań konkursowych przyznano dotację w łącznej kwocie 30 tys. zł.
Podział środków budżetowych na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego w 2007 r.:

 

L.p.

Oferent

Nazwa zadania

Przyznana

kwota wsparcia projektu

1.

Towarzystwo Kultury Teatralnej

100 lat Wyspiańskiego na 100 lecie TKT „Noc (listopadowa) z Wyspiańskim

5 000,-

2.

Stowarzyszenie „Misericordia”

„Moje miejsce – Moje miasto

– Mój Śląsk

4 400,-

3.

Zabrzańska Spółdzielnia  Mieszkaniowa – Klub „Pastel”

Wystawa prac artystów związanych z klubem „Pastel”

3 500,-

4.

Stowarzyszenie Muzyczne Jazzowa Asocjacja Zabrze

I Śląski Festiwal „Zakątek  zwierzątek”

5 000,-

5.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4

Karlik – VIII Miejski Konkurs Piosenki Śląskiej

4 000,-

6.

Miejska  Biblioteka  Publiczna

Konkurs  Literacki – „Zabrzańska Jesień Literacka”

2 100,-

7.

Stowarzyszenie „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”

I Zabrzański Przegląd Muzyki Alternatywnej „Alternatywna Jesień”

2 000,-

8.

Polski Związek Głuchych – Oddział Śląski

Plener Malarski Niesłyszących – Promocja i Ochrona Dziedzictwa Zabrza i Regionu

4 000,-

Razem
30 000,-