Unijne atuty

11.07.2007

Rozmowy dotyczące wykorzystania instrumentów finansowych Unii Europejskiej dla wsparcia zabrzańskich inwestycji prowadziła w Brukseli prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Wraz z przedstawicielami regionalnego samorządu, jako jedyna kobieta na Śląsku sprawująca urząd prezydenta miasta, została tam zaproszona przez eurodeputowaną Genowefę Grabowską.

Podczas pobytu w Parlamencie Europejskim omawiano ponadto temat właściwego pozyskiwania, wydatkowania oraz rozliczania środków unijnych. Zwracano przy tym uwagę na fundusze rozdysponowywane bezpośrednio z Brukseli. Prof. Genowefa Grabowska przedstawiła też zakres działalności parlamentarnej śląskich eurodeputowanych.

– Posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy wywodzą się z naszego regionu szczególnie aktywnie uczestniczą w pracach legislacyjnych – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Śląskimi europosłami są Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Adam Gierek, Grażyna Staniszewska oraz Genowefa Grabowska. Obecnie – po rozszerzeniu składu wynikającym z przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii – Parlament Europejski liczy łącznie 785 deputowanych.

W gmachu parlamentu pani prezydent spotkała się także z Marcinem Nowakiem, młodym mieszkańcem Zabrza odbywającym praktykę w Parlamencie Europejskim.

grabowska_manks-szulik.jpg