Prace nad strategią dla Zabrza

10.07.2007

W poniedziałek, 9 lipca, odbyły się drugie warsztaty poświęcone pracy nad nową strategią Miasta Zabrze.

W warsztatach, zorganizowanych przez pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach, udział wzięli przedstawiciele organizacji społecznych, gospodarczych, rad dzielnic, Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

Kolejne warsztaty związane z tworzeniem nowej strategii zaplanowano na drugą połowę września. Wówczas też zostaną określone kierunki rozwoju miasta oraz wskazane priorytetowe projekty warunkujące wspomniany rozwój.