Wydział Podatków i Egzekucji Administracyjnych

06.07.2007

Naczelnik: Katarzyna Kucia

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 117
41-800 Zabrze

tel.: 032 373-33-85
e-mail: sekretariat_pea@um.zabrze.pl
 

Zadania realizowane przez Referat Egzekucji Administracyjnej:
1) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Miasta,
2) sporządzanie protokołów o stanie majątkowym.

Dodatkowe zadania realizowane przez Wydział:

1) prowadzenie i aktualizacja ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych,
2) wymiar, pobór i windykacja podatków i opłat lokalnych,
3) prowadzenie postępowań i kontroli podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
4) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
5) prowadzenie kontroli podatkowych.