Forum Europejskie

06.07.2007

8 września w Domu Współpracy
Polsko-Niemieckiej w Gliwicach (ul. Rybnicka 27) odbędzie się II
Gliwickie Forum Europejskie – „Organizacje pozarządowe i
społeczeństwa lokalne na rzecz rozwoju regionów”. Do
udziału w Forum zaproszone są nie tylko organizacje pozarządowe i
instytucje, ale także wszyscy mieszkańcy regionu, żywo
zainteresowani przyszłym obliczem województw śląskiego,
opolskiego, Polski i Europy.

Urozmaicona forma Forum pozwoli na uczestnictwo w blokach tematycznych, podzielonych zgodnie z zainteresowaniami grup uczestniczących w spotkaniu:
1) Blok I – NGOs w odpowiedzi na problemy społeczne – polskie i niemieckie dobre praktyki związane z realizacją projektów zgodnie z ideą Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich; wszystko o organizacjach strażniczych – czym są, czemu służą i skąd pozyskać na nie środki; granty Komisji Europejskiej – Program Progress oraz Daphne III; Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego oraz Norweski Mechanizm Finansowy – warsztaty; wolontariat pracowniczy;
2) Blok II – Od aktywnego społeczeństwa obywatelskiego do organizacji pozarządowych – dlaczego warto założyć NGO, porady/konsultacje Inkubatora Organizacji Pozarządowych dla młodych NGO; pierwsze granty; jak zbudować i dbać o wizerunek NGO, fundrising;
3) Blok III – Międzysektorowa i międzynarodowa współpraca NGOs na rzecz rozwoju regionu – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, polskie i niemieckie przykłady współpracy międzysektorowej w regionie, możliwe obszary współpracy między NGOs z województwa śląskiego i Północnej Nadrenii-Westfalii;
4) Blok IV – Dla młodzieży i nauczycieli – edukacja międzykulturowa (program w budowie).

Ponadto chcąc wyjść naprzeciw idei współpracy międzynarodowej, organizatorzy pragną zainicjować dialog pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami pozarządowymi, by wspólnie, zgodnie z ideą partnerstwa międzyregionalnego rozwijać i wzmacniać Europę. Wszystkie NGOs, które są zainteresowane nawiązaniem dialogu z organizacjami pozarządowymi z Północnej Nadrenii i Westfalii proszone są o zgłoszenie obszaru działań, w których byłyby chętne współpracować. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 lipca br.

Organizacje zainteresowane aktywnym udziałem w imprezie, a przede wszystkim w prezentacji swojej organizacji na stoisku podczas Forum, powinny wypełnić karty uczestnictwa do 20 lipca 2007 r.

Więcej informacji: http://www.haus.pl/