Rozstrzygnięto konkurs ekologiczny

04.07.2007

Rozstrzygnięto konkurs w dziedzinie edukacji ekologicznej mający na celu udzielenie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu. W konkursie z zakresu prac badawczych, monitoringu lub ekspertyz przeznaczonym dla jednostek zewnętrznych nie będących w strukturach organizacyjnych Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, dotyczącym gospodarowania odpadami, dotację w wysokości 20.000 zł otrzymał Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 34.

W ramach realizacji zadania, Dotowany zobowiązał się do opracowania „Wytycznych dla gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Zabrze”, obejmujących m.in.: 

– określenie ilości odpadów generowanych przez mieszkańców,

– określenie stopnia realizacji zadań dotyczących odzysku odpadów zawartych w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami i systemie odbioru odpadów komunalnych,

– określenie morfologii składu odpadów ze składowiska.