Powstaje Inkubator

03.07.2007

Tworzący się w Zabrzu Inkubator Organizacji Pozarządowych  to projekt skierowany do małych i średnich organizacji pozarządowych, które potrzebują wsparcia merytorycznego i technicznego. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Inkubator będzie wspierał działalność organizacji poprzez informacje, poradnictwo, opiekę merytoryczną, szkolenia, wsparcie lokalowe i techniczne, uzupełniając działania już istniejącego miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Z pomocy Inkubatora będą mogły skorzystać:

·        stowarzyszenia,

·        fundacje,

·        organizacje będące w trakcie rejestracji,

·        grupy nieformalne.

W siedzibie IOP (ul. 3 Maja 95, 41-800 Zabrze) już od października udostępnione zostaną nieodpłatnie zabrzańskim organizacjom następujące zasoby i usługi:

– dostęp do salki konferencyjno- szkoleniowej z możliwością organizowania własnych spotkań, konferencji, szkoleń, walnych zgromadzeń etc,

– odbiór korespondencji dla organizacji, które chciałyby mieć w Inkubatorze swój adres korespondencyjny,

– porady specjalistów z dziedziny prawa, zbierania funduszy, księgowości, organizacji imprez, kontaktów z władzami lokalnymi, pozyskiwania funduszy europejskich, etc.

– dostęp do Internetu wraz z fachową pomocą (w tym darmowe konta pocztowe oraz przestrzeń www
w ramach serwisu free.ngo.pl),

– dostęp do faksu, kserokopiarki i telefonu.

Organizacje, które podejmą współpracę z IOP będą mogły korzystać z poradnictwa i konsultacji, dostosowanych do ich potrzeb.

Szersza akcja informacyjna o IOP oraz rekrutacja organizacji do IOP rozpocznie się w sierpniu.

Inkubator poprowadzi Jazzowa Asociacja Zabrze. Dużą pomoc w powstaniu Inkubatora i przygotowaniu pomieszczeń udziela Centrum Kształcenia Praktycznego.

Projekt jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.