Pomagają uzależnionym i bezdomnym

29.06.2007

Dom „Pokora” z mieszkaniami dla osób wychodzących z uzależnień i bezdomności otwarto w Zabrzu przy ul. Pawliczka. Na lokatorów oczekują tam nie tylko schludne oraz czyste pomieszczenia, lecz przede wszystkim grupa wsparcia złożona z ludzi doświadczonych, lecz jednocześnie pełnych zapału i energii. Poddając się programowi pobytu mieszkańcy deklarują pełną abstynencję, a także wyrzekają się wszelkich form przemocy, kradzieży czy nawet używania wulgaryzmów.

Na uroczystość otwarcia Domu „Pokora” przybyli przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym oraz uzależnionym. Gospodarzem spotkania był Kazimierz Speczyk, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj żyć”.

– Źródłem powodzenia tego przedsięwzięcia była pasja i umiejętność konsekwentnego działania osób zaangażowanych w stworzenie Domu „Pokora”. A także ich wielka życzliwość wobec drugiego człowieka. Tutaj ludzie wzajemnie się szanują. Zarazem w tym domu obowiązują twarde zasady, gdyż nie ma innej drogi powrotu do społeczeństwa – mówił Jan Szulik, koordynator ds. rozwiązywania problemów uzależnień.

pomoc_bezdomnym_spotkanie.jpg