Sesja Rady Miejskiej

28.06.2007

W najbliższy poniedziałek, 2 lipca, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

–  zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007,

– zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze,

– utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG”,

– nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG”,

– podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach poprzez wniesienia wkładu pieniężnego,

– ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej: „STRAŻ MIEJSKA W ZABRZU”,

– uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2012,

– udzielenia dotacji z budżetu miasta Zabrze na rok 2007 na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta,

– skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.