Konkurs ekologiczny

27.06.2007

Stowarzyszenie „Misericordia” w Zabrzu, organizator Uniwersytetu Otwartego, zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym „Zranione miasto”, którego celem będzie identyfikacja problemu zanieczyszczenia terenów zielonych i zasobów wodnych miasta. Konkurs ma charakter reportażu fotograficznego.

Autorzy najciekawszych fotografii identyfikujących degradację środowiska naturalnego w naszym mieście, szczególnie zanieczyszczenie parków, zieleńców, klombów, cieków i oczek wodnych w Zabrzu otrzymają ciekawe nagrody. Najlepsze zdjęcia zostaną wydrukowane i umieszczone na wystawie prac laureatów konkursu. Przy ocenie prac – poza wartością dokumentacyjną zdjęć – będą brane pod uwagę ich walory artystyczne.

Opisane zdjęcia na nośnikach CD, dyskietkach lub wywołane wraz z negatywami można składać do 30 września w siedzibie Stowarzyszenia „Misericordia” w Zabrzu (plac Dworcowy 6, 41-800 Zabrze, obok Księgarni św. Jacka) z dopiskiem „konkurs Zranione miasto”.

Konkurs na fotoreportaż „Zranione miasto” zostanie rozstrzygnięty w listopadzie 2007 r.