Drogowa Trasa Średnicowa – Część Zachód, odcinek Z1  węzeł DTŚ z ul. Nowa Rymera

27.06.2007

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
„Drogowa Trasa Średnicowa – Część „Zachód”, odcinek Z1 – węzeł DTŚ z ul. Nowa Rymera”

Zawiad_o wszcz_postep.rtf Zawiad_o wszcz_postep.rtf (70.68 KB)

Wystap_do_Sanep.rtf Wystap_do_Sanep.rtf (62.57 KB)