Wyzwalanie inicjatyw

25.06.2007

Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowało spotkanie poświęcone analizie najważniejszych aspektów działalności organizacji pozarządowych w Zabrzu.

W dyskusji podkreślano znaczenie współdziałania tych organizacji zarówno z COP-em, jak również między sobą. Przedstawiono ponadto propozycje programu współpracy z zabrzańskim samorządem.

– Działania takie należy planować z kilkuletnim wyprzedzeniem, aby była możliwość zapewnienia środków finansowych na przewidywane cele – zaznaczyła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik