Rada ds. osób niepełnosprawnych

21.06.2007

Do 4 lipca 2007 r. organizacje pozarządowe działające na terenie Zabrza mogą zgłaszać po jednym kandydacie do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Spośród zgłoszonych kandydatów Prezydent Miasta wybierze 5 osób, które utworzą Radę.

Aplikacje należy składać na kartach zgłoszeniowych w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Karty zgłoszeń można uzyskać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej lub pobrać klikając w odnośnik poniżej. Informacja telefoniczna: (032) 373-34-67.

 

Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia (21.00 KB)
Pełna treść ogłoszenia Pełna treść ogłoszenia (38.00 KB)