Przebudowa oczyszczalni

21.06.2007

W samo południe 20 czerwca na terenie Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” uroczyście podpisano pierwszą umowę na wykonanie robót w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Umowa dotyczy przebudowy Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście”.

– Pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania do realizacji tego ważnego dla miasta przedsięwzięcia inwestycyjnego – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Umowę zawarto z Konsorcjum firm, których liderem jest Hydrobudowa Śląsk S.A.

Eugeniusz Demidowicz, wiceprezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, wyraził nadzieję na owocną współpracę z wykonawcami robót. Z kolei Edward Kasprzak, wiceprezes Hydrobudowy Śląsk, akcentując efekty ekologiczne, jakie przyniesie przebudowa oczyszczalni, zobowiązał się do terminowego i rzetelnego przeprowadzenia wszelkich prac.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

oczyszczalnia_umowa.jpg