X sesja Rady Miejskiej

20.06.2007

Minioną sesję zdominowała tematyka medyczna. JM Rektor Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr n. med. Ewa Małecka-Tendera przedstawiła bowiem zamierzenia wobec Wydziału Lekarskiego, a także Oddziałów Klinicznych w Zabrzu.

Kwestia przyszłości placówek służby zdrowia wywołała dłuższą dyskusję. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik przedstawiła natomiast radnym sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym. Poruszyła m.in. sprawę otwarcia kopalni „GUIDO”, budowy nowego stadionu „Górnika Zabrze” i zaangażowania Allianz Polska we współpracę z tym klubem. Przedstawiła działania zmierzające do aktualizacji strategii rozwoju Zabrza, wdrażanie projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” oraz remonty w Domu Muzyki i Tańca. Omówiła też inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej na terenie gminy, a także zrelacjonowała postępy rozmów zmierzających do rozwiązania problemu mieszkań  pokutniczych.

– Promujemy wizerunek miasta poprzez przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne oraz edukacyjne. Pragniemy też, aby Zabrze postrzegane było jako miasto ułatwiające prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz wdrażanie innowacji – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Pani prezydent zapoznała też radnych ze zmianami  personalnymi przeprowadzonymi w instytucjach podległych gminie.

Podczas debaty nad poszczególnymi uchwałami wiele uwagi skupiło m.in. wyrażenie zgody na zbycie przez Gminę Zabrze akcji Mostostal Zabrze Holding Spółka Akcyjna oraz ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej. Ostatecznie wszystkie poddane pod głosowanie projekty uchwał zostały zatwierdzone.