Instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB0114_D – ul. Korczoka 98

19.06.2007

PREZYDENT MIASTA
           ZABRZE
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  18.06.2007r.

WE.7624-R/103/2006                                                                      
Nr 103-6.1/2007

OBWIESZCZENIE                                     

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB0114_D na dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98 (dz. nr 2833/116 + 1716/101 + 2329/107).

Wykaz zawierający powyższe dane znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Bożena Kołodziej
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii