Dyskusja o Maciejowie

14.06.2007

12 czerwca obradowała Rada Dzielnicy Maciejów. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Podstawowym problemem zgłaszanym przez mieszkańców Maciejowa były obawy przed negatywnym wpływem działalności oczyszczalni ścieków na zdrowie ludzi oraz stan środowiska naturalnego. Kazimierz Ladziński, naczelnik Wydziału Inwestycji potwierdził, że zastosowane technologie skutecznie eliminują ewentualne zagrożenia, a prowadzone na bieżąco kontrole służą zapewnieniu bezpieczeństwa.

Poruszono również kwestię budowy ekranów przy Drodze Krajowej nr 4(88). Niepokój mieszkańców wywołany jest wieloetapowym wykonywaniem robót budowlanych. Przedstawiciele Urzędu Miasta zadeklarowali, że cały odcinek do ulicy Maszyńskiego będzie sfinalizowany do końca 2008 roku.

Mieszkańcy Maciejowa przedstawili ponadto prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik projekt parku rodzinnego, który miałby powstać na terenach zielonych. Wspomniano również o sprawie braku placu zabaw dla dzieci. Kazimierz Ladziński poinformował, że jeszcze w tym roku planowana jest budowa takiego placu dla młodszych mieszkańców Maciejowa. Prawdopodobnie powstanie on przy ulicy Zaolziańskiej.