Zabrze przestrzenią rozwoju

Współpraca z Essen

08.06.2007

Zastępca prezydenta miasta Krzysztof Lewandowski omawiał w Essen z nadburmistrzem Wolfgangiem Reinigerem możliwości dalszego współdziałania obu miast.

Jesienią zostanie podpisana umowa o partnerskiej współpracy Essen i Zabrza. Dokument otworzy drogę do realizowania wspólnych przedsięwzięć w takich dziedzinach jak gospodarka, nauka, kultura i edukacja.

Podczas pobytu odbyły się już wstępne rozmowy m.in. na temat gospodarki wodnej. Omówiono planowane kontakty z tamtejszym Forum Pedagogiki Społecznej i Nauczania Społecznego – znanym w całej Północnej Nadrenii–Westfalii. Zwrócono także uwagę na modelową współpracę organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, której patronują: prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz nadburmistrz Essen Wolfgang Reiniger.

Warto podkreślić, że Essen – miasto Zagłębia Ruhry w 2010 roku, będzie świętowało przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Kultury 2010.