Zabrze przestrzenią rozwoju

Zachowaj Trzeźwy Umysł

04.06.2007

Już po raz szósty pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu prowadzona jest ogólnopolska kampania profilaktyczna pt: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Na terenie Zabrza koordynowana jest ona przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Koordynatora ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Celem kampanii jest odciąganie młodych ludzi od używek i przemocy rówieśniczej oraz kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży. W ramach kampanii odbywają się konkursy profilaktyczne, plastyczne, sportowe, festyny, wycieczki, pogadanki z rodzicami i wiele innych imprez. Nowością w tym roku są młodzieżowe partole drogowe, w ramach których uczniowie wraz z funkcjonariuszami policji będą zachęcali kierowców do przestrzegania przepisów drogowych. Kolejną nowością są biegi pod hasłem „Ucieczka przed nałogiem”, które odbyły się 31 maja – w „Dniu bez papierosa”.

Warto przypomnieć, że w naszym mieście kampania ruszyła 2 kwietnia, a zakończy się 29 czerwca. Podsumowanie i rozdanie nagród dla laureatów oraz certyfikatów dla nauczycieli odbędzie się, jak co roku, w połowie października 2007 r.

Wszelkich informacji o przebiegu Kampanii na terenie Zabrza udzielają jej koordynatorzy: Urszula Koszutska, Janina Wysocka oraz Jan Szulik.