Janosch w Zabrzu

01.06.2007

Nadanie imienia Janoscha zabrzańskiemu Przedszkolu nr 28 przy ul. Niedziałkowskiego było jedną z barwniejszych imprez towarzyszących wizycie Horsta Eckerta w swoim rodzinnym mieście.

– Znowu tutaj wróciłem. W Zabrzu się urodziłem, chodziłem do szkoły, poznawałem świat. Ta podróż ma dla mnie wymiar wręcz magiczny – powiedział Janosch.

Obecny na spotkaniu z pisarzem Marcin Wiatr, p.o. dyrektora Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej podkreślił, że wizyta Janoscha stanowi dla Zabrza doskonałą formę promocji.

– Cieszymy się, że Zabrze może poszczycić się takimi ludźmi jak Janosch. Wybitne osobowości rozsławiają bowiem dobre imię naszego miasta – dodała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.