Współdziałanie dla Euro 2012

31.05.2007

Program współpracy między Chorzowem i Zabrzem ustalono 29 maja podczas spotkania władz samorządowych i środowisk zaangażowanych w upowszechnianie sportu. List intencyjny w tej sprawie podpisała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz Joachim Otte, I zastępca prezydenta Chorzowa.

– W przypadku zorganizowania części rozgrywek w ramach Euro 2012 na Stadionie Śląskim zabrzańskie obiekty sportowe mogą przejąć rolę zaplecza treningowego dla piłkarzy – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Zdaniem ekspertów na terenie Zabrza mogłoby również powstać miasteczko jednej z drużyn narodowych oraz baza noclegowa dla kibiców.