"Moja przygoda w Muzeum"

25.05.2007

Muzeum Miejskie w Zabrzu zaprasza dzieci i młodzież zabrzańskich szkół do udziału w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Konkursu „Moja przygoda w Muzeum”.

Warunkiem udziału w konkursie jest poznanie zbiorów określonego muzeum, wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikę działalności danego muzeum i tzw. „zaplecza muzealnego” (pracownie konserwatorskie, systemy ochrony zabytków, magazyny, itp.).

Uczestnik konkursu powinien zatem dokonać wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją lub naukowo-badawczym, czy też konserwatorskim procesem działalności muzealnej, które wywarły największe wrażenie na uczestniku konkursu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.

Technika wykonywanej pracy jest dowolna.

Temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w muzeum.

Prace o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-1 winny zawierać następujące informacje (podane bardzo czytelnie):

  • nazwę konkursu
  • imię i nazwisko autora pracy
  • dokładny wiek autora
  • tytuł pracy
  • nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej prace na Konkurs
  • imię i nazwisko opiekuna plastycznego
  • pieczęć Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Prace te należy składać do 20 czerwca 2007 r. w siedzibie zastępczej Muzeum Miejskiego w Zabrzu ul. 3 Maja 91, (w głębi terenu Centrum Kształcenia Zawodowego) w Dziale Dokumentacji, Oświaty i Promocji (osoba odpowiedzialna Dorota Kuder)

W tym roku wyjątkowo, z uwagi na problemy organizacyjne, Muzeum Miejskie w Zabrzu prześle prace bezpośrednio na ogólnopolskie eliminacje do Muzeum Okręgowego w Toruniu, które odbędą się na początku lipca br.

Jury oceniać będzie prace w czterech grupach wiekowych:

5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach i folderach promujących konkurs).