Obwieszczenie dot.:instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej sieciP4 GZB-0115C, ul. św.Jana 2-6

23.05.2007

PREZYDENT MIASTA
           ZABRZE
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  21.05.2007r.

WE.7624-R/ 84/2006                                                                      
Nr  84-7.2/2007

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB-0115-C na dachu budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. św. Jana 2-6 (dz. nr 1013/50).

Wykaz zawierający powyższe dane, jak również w/w decyzja znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  (II piętro, pokój nr 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA
                ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii