Obwieszczenie dot.:stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GZB-0055-C -ul. Szpitalna 15-15c

22.05.2007

PREZYDENT MIASTA
           ZABRZE
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  16.05.2007r.

WE.7624-R/ 87/2006                                                                      
Nr  87-7.2/2007

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r. z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB-0055-C na dachu budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Szpitalnej 15-15c (dz. nr  6122/32).

Wykaz zawierający powyższe dane, jak również w/w decyzja znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286  (II piętro, pokój nr 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA
                  ZABRZE
  mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii