Protest lekarzy

21.05.2007

Kolejna
zabrzańska placówka włączyła się do strajku służby
zdrowia. Od dziś w systemie ostrego dyżuru pracują lekarze SP ZOZ
Szpitala Rejonowego przy ul. Zamkowej. Do szpitala przyjmowani są
jedynie pacjenci wymagający natychmiastowej porady, zawieszono
natomiast działalność poradni przyszpitalnych i wykonywanie
planowych operacji.

Warto
przypomnieć, że obecnie na terenie Zabrza czynna akcja strajkowa
prowadzona jest łącznie w trzech placówkach: oprócz
Szpitala Rejonowego protestują Szpital Specjalistyczny przy ul.
Marii Curie-Skłodowskiej oraz Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. 3 Maja
(w placówce bez zakłóceń działają: Klinika
Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Klinika Intensywnej
Terapii Dziecięcej oraz Klinika Intensywnej Terapii i Patologii
Noworodka. Czynne są również poradnie pracujących klinik).

Pracownicy
pozostałych placówek nie przyłączyli się do strajku, ale
popierają postulaty protestujących. Tak jest m.in. w Śląskim
Centrum Chorób Serca czy Szpitalu Klinicznym nr 3.

Podczas
akcji protestacyjnej dodatkowych informacji na temat funkcjonowania
służby zdrowia można zasięgnąć pod następującymi numerami
telefonów:
Straż Miejska – dyżurny: 032 271 24 51,

Policja – dyżurny: 032 277 92 55, 032 277 92 66,
Straż
Pożarna – dyżurny 032 271 20 20,
Urząd Wojewódzki –
bezpłatny numer: 0800 119 793, 0800 196 006.