"Wyprowadzić na prostą"

18.05.2007

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny we Wrocławiu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zapraszają na konferencję upowszechniającą projekt w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL „Wyprowadzić na prostą”, która rozpocznie się 21 maja o godz. 9.00 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7. Honorowy patronat nad konferencją objęli prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz Przemysław Koperski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Celem konferencji jest przegląd dobrych praktyk wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program spotkania:

09.00-09.30 –  otwarcie spotkania – powitanie uczestników

Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza

Przemysław Koperski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Tadeusz Wita – poseł na Sejm RP

Bohdan Aniszczyk – przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Jacek Kubicki – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

09.30-10.00 –  Problem długotrwałego bezrobocia, a realizacja projektów ze środków unijnych w Powiatowych Urzędach Pracy

Anna Sibilska – Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

10.00-10.45 –  „Wyprowadzić na prostą” – model lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych
i zagrożonych bezdomnością w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej

Jakub Wilczek, Dorota Jamrozek – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Elżbieta Oleniacz-Czajka – Dolnośląska Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu

(Projekt realizowany w ramach Tematu A Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL)

10.45-11.00 –  Przerwa kawowa

11.00-11.30    – „Punkty Pomocy Koleżeńskiej” – prezentacja rezultatów Projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śl.

                        (Projekt realizowany w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich)

11.30-12.00    – „Zacząć od nowa – program aktywizująco-szkoleniowo-zatrudnieniowy” – prezentacja Projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

(Projekt realizowany w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich)

12.00-12.20 –  Perspektywy kolejnego okresu programowania Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,

Sonia Rzeczkowska – Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach

12.20-12.40 –  Dyskusja

12.40-12.45 –  Podsumowanie i zakończenie spotkania