Sesja Rady Miejskiej

18.05.2007

W najbliższy poniedziałek, 21 maja, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej.

W jej programie znalazły się projekty uchwał w sprawach:

– likwidacji publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, przy ul. 1 Maja 12,

– likwidacji publicznej szkoły ponadgimnazjalnej I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, przy ul. 1 Maja 12,

– zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr V/41/03 z dnia 20.01.2003 r. w zakresie składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej,

– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Dworcowej 9 ze stowarzyszeniem „RAZEM DLA ZABRZA”,

– zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu,

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2007,

– zaciągnięcia kredytu w wysokości 25.000.000 PLN na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Zabrze na 2007 rok,

– zaciągnięcia kredytu w wysokości 10.000.000 PLN na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Zabrze na 2007 rok,

– złożenia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr VII/76/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Miasta o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Zabrzu oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.,

– likwidacji Zabrzańskiego Informatora Samorządowego z siedzibą w Zabrzu,

– likwidacji Terenowego Zespołu Usług Projektowych z siedzibą w Zabrzu,

– zmiany statutu Domu Muzyki i Tańca nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXIV/367/2000.