Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży

16.05.2007

Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze

Zespół pełni funkcję doradczo-merytoryczną na rzecz instytucji i podmiotów pomagających zabrzańskim dzieciom i młodzieży.

ul. 3 Maja 95
41-800 Zabrze

Przyjmuje: w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, godz. 9.00-12.00

Zadaniem Zespołu jest:

 1. Inicjowanie działań z zakresu profilaktyki problemowej dzieci i młodzieży w oparciu o „Diagnozę zagrożeń patologiami występującymi wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze”.
 2. Integrowanie podmiotów miejskich zajmujących się szeroko rozumianą pomocą kierowaną do środowisk dzieci i młodzież.
 3. Pomoc w doborze adekwatnych projektów i programów profilaktycznychoraz wychowawczych kierowanych do środowisk dzieci i młodzieży w mieście Zabrze.

Przewodnicząca Zespołu:

 • Danuta Stanek – pracownik Wydziału Oświaty w Zabrzu

Członkowie Zespołu:

 • Urszula Koszutska – pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
 • Beata Stebnicka – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
 • Dariusz Rymaszewski – pracownik Wydziału Oświaty w Zabrzu,
 • Marek Wypych – pracownik Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu,
 • Artur Nowakowski – pracownik Straży Miejskiej w Zabrzu,
 • Halina Zapp – doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego,
 • Grażyna Kasperek – doradca metodyczny ds. pedagogiki szkolnej. 

   zespol.jpg