Gdzie po pomoc lekarską?

15.05.2007

Wydział Zarządzania Kryzysowego informuje, że w trakcie strajku lekarzy informacji na temat funkcjonowania służby zdrowia można zasięgnąć pod następującymi numerami telefonów:

Straż Miejska – dyżurny: 032 271 24 51, bezpłatny numer: 986,

Policja – dyżurny: 032 277 92 55, 032 277 92 66, bezpłatny numer: 997,

Straż Pożarna – dyżurny 032 271 20 20, bezpłatne numery: 998, 112,

Urząd Wojewódzki – bezpłatny numer: 0800 119 793, 0800 196 006.