Aktywizacja niepełnosprawnych

15.05.2007

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Prezydent Miasta Zabrze zapraszają na seminarium informacyjne dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. Seminarium odbędzie się w piątek, 18 maja, w godzinach od 13.00 do 16.00 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST od lat zajmuje się tematyką współpracy międzysektorowej w społeczności lokalnej. Obecnie Stowarzyszenie utworzyło w ramach Partnerstwa na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora Ośrodek Partnerstwa Lokalnego (OPAL), którego zadaniem jest inicjowanie współpracy międzysektorowej. Celem spotkania jest zaprezentowanie korzyści, jakie mogą odnieść przedsiębiorcy nawiązując współpracę z osobami niepełnosprawnymi oraz organizacjami z nimi współpracującymi. Jedną z prezentowanych form wspierana aktywności zawodowej będą pracownie, w których osoby niepełnosprawne wytwarzają usługi i produkty (m.in. przygotowanie serwisów internetowych, druk materiałów reklamowych, prace krawieckie czy pielęgnacja terenów zielonych).

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane różne formy współpracy przedsiębiorców z osobami niepełnosprawnymi, w tym możliwości wykonywania różnorodnych zleceń zgodnie z zapotrzebowaniem firm oraz możliwości uzyskania dotacji i zwolnień należnych ze względu na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.

Uczestnictwo w seminarium należy potwierdzić w  Stowarzyszeniu Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, tel/faks (032) 253-94-20, e-mail: most-katowice@tlen.pl.

Szczegółowych informacji udziela Krzysztof Hołyński, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, tel. (032) 253-94-20, e-mail: most-equal@tlen.pl.