Pewność jutra

11.05.2007

Uroczystość z okazji Dnia Hutnika odbyła się w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze S.A. Wśród licznie przybyłych gości byli m.in. reprezentanci władz rządowych i samorządowych, przemysłu wydobywczego, dostawców i kooperantów firmy, a także instytutów, fundacji i stowarzyszeń naukowych, medycznych, ekologicznych i społecznych.

– Dobre surowce w połączeniu z wysokimi kwalifikacjami pracowników, nowoczesnymi technologiami oraz jakością służb marketingowych pozwalają cieszyć się pewnością jutra – podkreślił Zdzisław Trzepizur, prezes Kombinatu Koksochemicznego.

Prezes zaznaczył, że budzące uznanie wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa osiągnięto dzięki realizacji programu naprawczego. Obecnie stabilizację funkcjonowania zakładu gwarantują już wieloletnie kontrakty z klientami. Spółka dostosowała się również do warunków panujących na wymagającym rynku unijnym. Ponadto stale inwestuje w rozwój.

– Państwa ciężka praca, wymagająca wiele wysiłku i odpowiedzialności, przynosi wymierne efekty naszemu miastu. Dziękuję za to w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców Zabrza – stwierdziła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik składając życzenia pracownikom Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A