Obwieszczenie dot.:telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB0058-E – Plac Teatralny 10 (dz. nr 225/35)

10.05.2007

PREZYDENT MIASTA
           ZABRZE
  województwo śląskie

Zabrze, dnia 10.05.2007r.

WE.7624-R/ 81 /2006                                                                      
Nr   81-9/2007

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji (sygn.: WE.7624-R/81/06; Nr 81-8/2007) odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB0058-E na dachu budynku biurowego w Zabrzu przy ul. Plac Teatralny 10 (dz. nr 225/35).

Wykaz zawierający powyższe dane znajduje się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
   mgr inż. Bożena Kołodziej
  Naczelnik Wydziału Ekologii