Spotkanie w Makoszowach

09.05.2007

Wczoraj odbyło się spotkanie prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik z Radą Dzielnicy Makoszowy, na którym zostały poruszone istotne dla mieszkańców problemy.

Największym są szkody górnicze, które jak twierdzą przedstawiciele społeczności lokalnej nie są nadzorowane, a sprawy eksploatacji w dzielnicy, kopalnia realizuje bez uprzedzenia mieszkańców czy Rady Dzielnicy. Szkody górnicze widoczne są również w stanie nawierzchni dróg osiedlowych i złym stanie instalacji wodno-ściekowej, której ciągłe awarie są uciążliwe dla mieszkańców.

Rada Dzielnicy poruszyła kwestię zbiornika retencyjnego „Liga”, którego dotychczasowe zaniedbania, mogą w razie powodzi zagrozić bezpieczeństwu ludzi. Mieszkańcy obawiają się również o zły stan techniczny wałów przeciwpowodziowych Kłodnicy.

Kolejnym istotnym problemem nękającym społeczność Makoszów są mieszkania socjalne znajdujące się przy ulicy Legnickiej. Omówiono możliwości poprawy trudnej sytuacji mieszkaniowej w Zabrzu, dzięki m.in.projektowi wieloletniej polityki mieszkaniowej, nad którym obecnie trwają prace.