Stacja paliw płynnych z LPG na działce o numerze ew. 1410/158, zlokalizowanej przy ul. Witosa

08.05.2007

Obwieszczenie  Prezydenta Miasta Zabrze o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Stacja paliw płynnych z LPG na działce o numerze ew. 1410/158, zlokalizowanej w Zabrzu  przy ul. Witosa”.
(WE.7624-R/37/2006;  Nr  37-10.1/2007)

Decyzja_Obwieszczenie_ WE 7624 R_37_10_1_06r07r.doc Decyzja_Obwieszczenie_ WE 7624 R_37_10_1_06r07r.doc (11.67 KB)

Ogłoszenie dla stron postępowania, że została wydana Decyzja Prezydenta Miasta o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Stacja paliw płynnych z LPG na działce o numerze ew. 1410/158, zlokalizowanej w Zabrzu  przy ul. Witosa” oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz wniesienia odwołania do SKO.
(WE.7624-R/37/2006;  Nr  37-10.2/2007)

WE 7624 R_37_10_ 2_06r07r _Obwieszczenie o decyzji dla stron.doc WE 7624 R_37_10_ 2_06r07r _Obwieszczenie o decyzji dla stron.doc (16.30 KB)