Programy profilaktyczne

30.04.2007

Przypominamy, że Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach jako Wojewódzki Ośrodek Koordynujący zaprasza panie na bezpłatne badania w ramach „Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi” oraz „Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”. Ośrodek współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia, Centralnym Ośrodkiem Koordynującym w Poznaniu oraz Krajowym Rejestrem Nowotworów.

Program profilaktyczny związany z rakiem szyjki macicy skierowany jest do mieszkanek województwa śląskiego w wieku od 25 do 59 lat. Badania cytologiczne wykonywane są bezpłatnie w 138 przychodniach na terenie województwa. Z badania można korzystać raz na trzy lata.

Warto przypomnieć, że rak szyjki macicy jest drugim co do częstotliwości występowania nowotworem u kobiet w Polsce. Nowotwór ten rozwija się długo i może nie dawać żadnych dolegliwości. Tymczasem wczesne wykrycie choroby pozwala na całkowite jej wyleczenie.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.rakszyjki.org oraz pod numerem telefonu 032 278-97-58.

„Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” obejmuje natomiast pacjentki w wieku 50 – 69 lat, które mają szansę wykonać bez skierowania bezpłatne badanie mammograficzne. Pacjentki te otrzymują imienne zaproszenie na badanie wraz z listą ośrodków, które je wykonują. Podane na zaproszeniu numery telefonów ułatwiają wcześniejszą rejestrację w dogodnym dla osoby badanej terminie. Po upływie 14 dni od badania pacjentka otrzymuje jego wynik. Z badania można korzystać raz na dwa lata.

Warto podkreślić, że u 5 proc. kobiet badanie przesiewowe wykrywa nieprawidłowości. Umożliwia to skierowanie do dalszej diagnostyki w wyznaczonych ośrodkach.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.raksutka.org oraz pod numerem telefonu 032 278-96-73.

Do
rejestracji do powyższych badań niezbędna jest karta chipowa NFZ (Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego NFZ) oraz numer PESEL.

Programy realizowane są do 2010 r.