Uhonorowano Sybiraków

27.04.2007

Blisko czterdzieści osób odznaczono w czwartek „Krzyżami Zesłańców Sybiru”, nadanymi przez prezydenta RP. Uroczystość, zorganizowana w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, rozpoczęła się od wysłuchania „Hymnu Sybiraków”.

– Z pokorą staję przed ludźmi, którzy złożyli piękne świadectwo wierności i miłości do Ojczyzny – stwierdziła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Przeżyliście prawdziwą współczesną Golgotę. Czas trudnego do wypowiedzenia cierpienia naznaczonego głodem, chorobami i utratą wielu najbliższych.

„Krzyże Zesłańców Sybiru” wręczała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz Adam Moś, przewodniczący Rady Miejskiej. Otrzymali je: Maria Bartwińska-Kondek, Kazimierz Bernaczek, Paweł Cimanowski, Matylda Dobkowska, Czesław Gajewski, Jarosław Głutkowski, Jerzy Grodzki, Jan Hajduga, Stanisława Harmata, Maria Jamorska, Henryka Januszkiewicz, Waleria Krygiet, Maria Krzyżoszczak, Józef Łapicz, Waldemar Łapicz, Arkadiusz Maszyn, Ksawery Mródź, Józefa Olejniczak, Ludmiła Oszga, Marian Pęcak, Bronisław Pieczko, Bronisław Podoba, Jadwiga Ryba, Helena Sikorska, Mieczysław Sorbal, Sergiusz Stecura, Stefania Suchecka, Antonina Szatyńska, Romualda Szczepańska, Jan Zbigniew Szczepański, Anna Szelągowska, Ryszard Szostak (pośmiertnie), Janina Tomeczek, Władysław Trzeciak, Henryka Turczyn, Witold Turczyński, Wanda Wiśniewska, Stanisława Worach (pośmiertnie), Danuta Wycisk, Genowefa Zając, Kazimiera Zawada, Helena Zieleniecka, Marian Łaba (pośmiertnie) oraz Adela Żymełka.

Podczas uroczystości Sybiracy przypomnieli piekło sowieckich łagrów, kołchozów i kamieniołomów. Opowiadali o radości z powrotu, gdy przekraczając granice całowali polską ziemię. Jednocześnie wspominali o wywożeniu na Wschód byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz licznych mieszkańców Śląska.

W trakcie rozmów towarzyszących uroczystości przedstawiono ponadto najpilniejsze potrzeby środowiska zabrzańskich Sybiraków.