Ożywianie gospodarki

27.04.2007

Podczas spotkania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta przedstawiciele firm oraz animatorzy życia społecznego wymienili poglądy na temat roli środowisk biznesowych w rozwoju Zabrza.

– Między przedsiębiorstwem a miastem istnieje wiele podobieństw. Dla obu najważniejszy jest właśnie rozwój. Miasto, podobnie jak przedsiębiorstwo, powinno jak najlepiej wykorzystywać swój potencjał – stwierdził Adam Kołodziejski, prezes „Proinstalu”, a jednocześnie przewodniczący Rady.

–  Nie możemy pozwolić sobie, aby stać w miejscu. Trzeba tak pracować, aby maksymalnie wykorzystać dany nam czas i zrobić wiele rzeczy pożytecznych dla miasta – dodał Walerian Wiora, prezes firmy „Promus” i wiceprzewodniczący Rady.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zadeklarowała współdziałanie z przedsiębiorcami w celu tworzenia klimatu otwartości na potrzeby inwestorów. Uczestniczący w spotkaniu biznesmeni zwracali także uwagę na kwestie związane m.in. z tworzeniem planu zagospodarowania przestrzennego, rozbudową układu komunikacyjnego oraz kształtowaniem pozytywnego wizerunku Zabrza. Dyskutowano ponadto o problemach utrudniających skuteczne zwalczanie bezrobocia. Przedsiębiorcy postulowali także dostosowanie procesu edukacji młodych ludzi do oczekiwań przyszłych pracodawców.

– Dotychczas większość interesów robiliśmy poza Zabrzem. Teraz zapewne to się zmieni – podkreślił Henryk Tarnówka, prezes firmy Petek.