Zakorkują nam Zabrze?

26.04.2007

W Gliwicach trwa spór wokół planowanego przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej. Stowarzyszenie „Gliwiczanie dla Gliwic” zwróciło się do senator Jadwigi Rudnickiej z prośbą o mediację w tej sprawie. Wicewojewoda Śląski Wiesław Maśka zwołał natomiast spotkanie Zespołu Ekspertów. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele mieszkańców Gliwic, gliwickich władz samorządowych, Zarządu Województwa, Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko. Urząd Wojewódzki rozpatruje bowiem teraz problem oceny oddziaływania na środowisko naturalne tej inwestycji na dwóch odcinkach: gliwickim oraz gliwicko-zabrzańskim. Senator Jadwiga Rudnicka poprosiła o umożliwienie wzięcia udziału w tym spotkaniu zastępcy prezydenta Adamowi Kurbielowi.

– Społeczne protesty przeciwko budowie gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej spowodują, niestety, opóźnienia w realizacji zabrzańskiej części tej inwestycji. W konsekwencji wywoła to zatory komunikacyjne w mieście – poinformował zebranych w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Adam Kurbiel, zastępca prezydenta miasta.

Reprezentant zabrzańskiego samorządu prosił jednocześnie wszystkich obecnych o wzięcie pod uwagę, że eskalacja konfliktu będzie miała negatywne następstwa dla ruchu drogowego w Zabrzu.