Rozbudowa stacji bazowej PTK CENTERTEL nr 1788/1750 MIKULCZYCE w Zabrzu przy ul. Strażackiej 3A

26.04.2007

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogacego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel  nr 1788/1750 Mikulczyce na działce o numerze ew. 5141/18 w Zabrzu przy ul. Strażackiej 3A
(WE.7624-R/28/2006; Nr 28-8/2007)

WE 7624 R_28_8_06r07r_Postanowienie o zawieszeniu.doc WE 7624 R_28_8_06r07r_Postanowienie o zawieszeniu.doc (64.50 KB)