Podsumowanie targów

26.04.2007

W Urzędzie Miejskim odbyło się podsumowanie dziewiątej edycji Zabrzańskich Targów Edukacyjnych „Szkolne Prezentacje 2007”. Honorowy patronat nad imprezą objęli: prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Marian Czochara oraz Andrzej Gąska, naczelnik Wydziału Oświaty.

Targi podzielone były na dwie części. W pierwszej brały udział wszystkie zabrzańskie publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, zabrzańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 – Centrum Pracy Twórczej oraz nowo powołane, działające w siedzibie CKPiDZ Młodzieżowe Biuro Pracy OHP oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i z Rudy Śląskiej, Zespół Ogólnokształcących nr 14 z Gliwic. Część druga „Szkolnych Prezentacji 2007” pozwoliła zaprezentować się publicznym i niepublicznym zabrzańskim szkołom policealnym, szkołom wyższym, m.in. Politechnice Śląskiej (która była reprezentowana przez cztery wydziały) oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Targi odwiedziło ponad 3000 uczniów, którzy zapoznali się z ofertą 61 wystawców.

W konkursie na najlepsze stoisko, zdaniem Jury, pierwsze miejsce zajęło V Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Nr 4 w Zabrzu oraz Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.