Spotkanie z rektorem AWF

25.04.2007

Konkretne działania, które wykonać trzeba przed otwarciem w Zabrzu ośrodka Akademii Wychowania Fizycznego stanowiły temat spotkania prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik z rektorem prof. Zbigniewem Waśkiewiczem. 25 kwietnia w Katowicach omówiono m.in. planowaną lokalizację uczelni.

Od przyszłego roku akademickiego mógłby zostać ogłoszony nabór na cztery kierunki. Będzie to ważna informacja dla absolwentów wielu zabrzańskich szkół.

Rektor podkreślił jednocześnie, że „dodatkowym argumentem przemawiającym za podjęciem wspólnych działań w tym zakresie jest fakt, że Zabrze od wielu lat ma bardzo bogate tradycje sportowe, a z Waszych klubów wywodzi się wielu wybitnych zawodników europejskiego i światowego formatu”.