Książkowa "amnestia"

25.04.2007

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu ogłasza „Dni zwrotu książek bez kar”. W każdej filii Biblioteki, bez względu na to, gdzie i kiedy zostały wypożyczone, będzie można dokonać zwrotu książki bez płacenia kary za przetrzymanie.

Czytelnicy zobowiązani będą jedynie do poniesienia kosztów wysłanych do nich upomnień. Wypożyczone książki, bądź równorzędne publikacje w przypadku książek zagubionych lub zniszczonych, będzie można zwracać w dniach 7-20 maja. Po tym terminie MBP zawrze umowę z firmą windykacyjną, która wyegzekwuje zwrot przywłaszczonych książek.

W latach 1994-2006 nie zwrócono 11273 woluminów, wypożyczonych w sumie przez 6260 czytelników.