Zmiany w Domu Muzyki i Tańca

24.04.2007

Od 24 kwietnia obowiązki dyrektora Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu pełni Wiesław Śmietana, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Do Urzędu Miejskiego 23 kwietnia wpłynęło pismo, w którym dotychczasowa dyrektor Barbara Baranowska odniosła się do zastrzeżeń zawartych w protokole kontroli przeprowadzonej w DMiT. Jednocześnie złożyła rezygnację z pełnionej funkcji oraz wniosek o rozwiązanie umowy o pracę. Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik przychyliła się do prośby Barbary Baranowskiej.